CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Pháp thoại tháng 03 - 2020

Tab chính

THẾ NÀO LÀ PHẬT TỬ THUẦN THÀNH? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
NGHIỆP TRUNG BÌNH ĐỂ TÁI SINH LÀM NGƯỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
LÀM GÌ ĐỂ TRÁNH NĂM TUỔI HẠN? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
TU HÀNH VÀ CHỨNG ĐẮC GIỮA TĂNG & NI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 07-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 07/03/2020
TRẺ EM BAO NHIÊU TUỔI ĐƯỢC QUY Y TAM BẢO? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
CHƠN NGÃ VÀ VÔ NGÃ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
THẦN CHÚ TRONG ĐẠO PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 02/03/2020
BUÔN BÁN GIA CẦM CÓ TẠO NÊN NGHIỆP SÁT?
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
VƯỢT QUA CHUYỆN BUỒN TRONG ĐỜI - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020
CỘNG NGHIỆP VỀ NHÂN TƯỚNG HỌC - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 05/03/2020
VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE 09-03-2020
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 09/03/2020
KHOA HỌC TIẾN BỘ CÓ THAY THẾ ĐẠO PHẬT? - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 06/03/2020
HỘ NIỆM CHO NGƯỜI MẤT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/03/2020
THỜ PHẬT DƯỢC SƯ - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 04/03/2020

Video mới nhất

Huấn từ của TT. Thích Nhật Từ trong Lễ hằng thuận ngày 22-12-2020
TT. Thích Nhật Từ nhắn nhủ đôi điều đến chú Nguyễn Thanh Sơn và cô dâu Giác Ngọc Thanh trong Lễ hằng thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 22/01/2020.
Huấn từ của TT. Thích Nhật Từ trong Lễ hằng thuận ngày 19-12-2020
TT. Thích Nhật Từ giảng trong Lễ hằng thuận của chú rể Phan Lê Ngọc Châu (PD. Ngộ Minh Tâm) và cô dâu Bùi Nguyễn Uyên Phương (PD. Giác Minh Lan) tại chùa Giác Ngộ, ngày 19/12/2020.
Tịnh Độ tông trong Kinh A Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng nhân Ngày Khánh đản đức Phật A Di Đà tại chùa Giác Ngộ, ngày 30/12/2020.
Khái niệm Sư phạm hoằng pháp - Sư phạm hoằng pháp
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 12/11/2020.
Bốn nguyên tắc hoằng pháp - Sư phạm hoằng pháp
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 11/01/2021.
Tầm quan trọng của Kinh điển Pali
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/01/2021.
Khép lại đau buồn, bệnh tật và chết chóc
TT. Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày 03/01/2021.
Lời phân ưu của Thầy Nhật Từ với gia đình ca sĩ Vân Quang Long trong Lễ cầu siêu
TT. Thích Nhật Từ gửi lời chia buồn đến gia đình cố ca sĩ Vân Quang Long trong Lễ cầu siêu và tưởng niệm tại chùa Giác Ngộ, ngày 01/01/2021.