CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ

Ấn tống

--------------------------------------------------------------------------------

Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial

--------------------------------------------------------------------------------

Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung

Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa...

Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet

Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan

Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi

Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap

Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu

Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc

Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay

Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat

Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong

Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao

Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan

Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat

Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang

Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-...

Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichN...

-----------------------------------------------------------------------------

Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/

Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/

https://www.facebook.com/qttdpnn/

https://www.facebook.com/vandapphatho...

#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap

© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official

© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Album: 
Pháp thoại tháng 04 - 2020
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI VẤN ĐÁP, Vấn đáp
No votes yet
202 lượt nghe.
Bình luận

Video mới nhất

27-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
28-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
“CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT 1: CÂU CHUYỆN ĐỨC PHẬT ĐẢN SINH” - TT. NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
29-04-2020, VẤN ĐÁP PHẬT PHÁP ONLINE | TT. THÍCH NHẬT TỪ
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
Vấn đáp Phật Pháp 05-04-2020
-------------------------------------------------------------------------------- Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial -------------------------------------------------------------------------------- Các chủ đề được quan tâm: Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDa... Sự khác...
CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT - TT. THÍCH NHẬT TỪ
Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ nhân ngày Phật Đản- PL 2564, DL 30-04-2020 #daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo:...
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2564 - DL 2020 TẠI CHÙA GIÁC NGỘ
#daophatngaynay #thichnhattu #phatdan Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh...
THẦY NHẬT TỪ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRƯỜNG HỢP SƯ CÔ CHÙA LONG NGUYÊN Q4-TPHCM 12-06-2020
#daophatngaynay #thichnhattu Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo - Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo - Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR - Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu - Kênh Đại...