CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Bí quyết hạnh phúc - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng trong lễ Hằng Thuận tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-12-2017

Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2017
Trình bày: 
TT. Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
PHÁP THOẠI CHỦ ĐỀ, Pháp thoại 2017
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
3.022 lượt nghe.
Bình luận