CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

PPNCPH 12: Xác định phương pháp và nghiên cứu phổ biến - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại HVPGVN TPHCM cơ sở 1, ngày 30 - 11- 2017

Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2017
Trình bày: 
TT. Thích Nhật Từ
Tác giả: 
TT. Thích Nhật Từ
Category: 
Phương pháp nghiên cứu
Bạn: Không có. TB: 5 (1 vote)
2.385 lượt nghe.
Bình luận