CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Vấn đáp: Đạo và ngộ đạo - Phước báo và mong con cháu hưởng phúc - TT. Thích Nhật Từ

Ấn tống

giảng tại chùa Trà Cang, Ninh Thuận, ngày 02-12-2018

Album: 
Pháp thoại tháng 12 - 2018
Trình bày: 
Thích Nhật Từ
Tác giả: 
Thích Nhật Từ
Category: 
Pháp thoại 2018
No votes yet
428 lượt nghe.
Bình luận