CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Tông thể luận

Tab chính

Audio: 50
Mp3
Duyên khởi 0
Chương 1: Sự thực hiện biến - 1. Sự việc như thực của hiện khởi biến động 0
2. Thế giới của biện chứng pháp 0
3. Vũ trụ của Dịch học 0
4. Nhân quả của hai loại sanh khởi 0
5. Sự khởi diệt trong từng sát na của sắc tâm 0
6. Sư huân trì của chủng tử hiện hành 0
7. Sự hằng chuyển của phi đoạn phi thường 0
8. Sự hoại diệt tự nhiên của pháp hữu vi 0
9. Nghĩa vô thường của ba tánh v.v... 0
10. Nghĩa nhân duyên của bát bất 0
Chương 2: Hiện sự thực tánh - 1. Tánh chân thực của sự thực hiện biến 0
2. Không có tánh chủ thể sáng tạo 0
3. Không có tánh bản nhân đặc biệt 0
4. Thế gian không có tánh tiến hóa 0
5. Các duyên sanh và Duy thức hiện 0
6. Chúng sanh vô ngã 0
7. Các pháp vô ngã 0
8. Tánh không của ba tự tánh 0
9. Tánh thường lạc của Niết-bàn 0
10. Trùng trùng nhị đế 0
Chương 3: Hiện tánh thực giác - 1. Thực chứng giác của tánh hiện sự 0
2. Bản thể có thể biết và không thể biết 0
3. Hiện lượng, tỉ lượng và thánh giáo lượng 0
4. Sự thành tựu trí tuệ của văn, tư, tu 0
5. Sáu hiện quán và mười sáu quán hạnh 0
6. Chín trí, mười trí, mười một trí v.v... 0
7. Sự dẫn sanh bốn trí như thật của tư, tầm 0
8. Hai trí, ba trí, bốn trí và năm trí 0
9. Tự giác thánh trí 0
10. Vô thượng biến chánh giác 0
Chương 4: Hiện giác thực biến - 1. Sự chọn lựa phân biệt của hiện giác thực biến 0
2. Sự lưu chuyển hoàn diệt của mười hai duyên 0
3. Vì không cho nên tất cả pháp thành 0
4. Năng biến và sở biến nhiễm tịnh của duy thức 0
5. Như Lai tạng là nhân của thiện và bất thiện 0
6. Lý và sự tạo thành ba ngàn tánh tướng 0
7. Sự sự vô ngại của sáu tướng, mười huyền 0
8. Sáu đại bốn mạn ba mật song vận 0
9. Điên đảo tạp nhiễm tức bí tạng Niết-bàn 0
10. Pháp thân Như Lai biến chuyển 0
Chương 5: Bốn hiện thực luận - 1. Mối quan hệ của bốn trùng hiện thực 0
2. Hiện sự thực tánh và hiện tánh thực giác 0
4. Hiện tánh thực giác và hiện giác thực biến 0
5. Hiện giác thực biến và hiện biến thực sự 0
6. Hiện thực là tổng trì rộng lớn duy nhất 0
7. Chân hiện thực vô biên trung thủy chung 0
8. Chân tiến hóa của chân hiện thực 0
9. Phát đạt nhơn sanh tức chứng Phật quả 0
10. Thanh tịnh nhân gian tức trang nghiêm cõi 0

Video mới nhất

Hương thơm đạo đức
Hương thơm đạo đức - TT. Thích Nhật Từ chia sẻ cho hơn 200 bạn trẻ tại Hưng Yên
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân
4 hình ảnh ẩn dụ trong hôn nhân - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
TT. Thích Nhật Từ tư vấn điều trị các bệnh về trầm cảm, rối loạn đa nhân cách, tâm thần hoang tưởng
Lời tạm biệt Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe của vợ hiền
LỜI TẠM BIỆT CỰU THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN SHINZO ABE CỦA VỢ HIỀN do TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật, ngày 10-07-2022.
Vượt qua ám ảnh về cái chết
Vượt qua ám ảnh về cái chết để tâm bình an ngay giây phút này - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè
Cẩm nang sống – Bổ ích từ khóa tu mùa hè, những chia sẻ từ TT. Thích Nhật Từ
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người
Những điều cần làm trong các ngày lễ quan trọng của kiếp người - TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng.
Môn học Sư phạm hoằng pháp 2022 - Bài 4: Mục đích và đặc điểm hoằng pháp
BÀI 4: MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẰNG PHÁP, TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 01-07-2022.