CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ

Tối ngày 05/06/2024, Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ trang nghiêm thực hiện nghi thức sám hối định kỳ theo truyền thống Phật giáo. Nghi thức này được diễn ra 2 lần mỗi tháng (vào 14 và 29 hoặc 30 âm lịch). Tham gia khoá lễ định kỳ này có TT. Thích Nhật Bình - Phó Trụ trì chùa Giác Ngộ; chư tôn đức thành viên Tăng đoàn và đông đảo đồng bào Phật tử.

Truyền thống sám hối định kỳ mở ra nhiều cơ hội để quý Phật tử bày tỏ sự ăn năn, cải hối và sửa chữa lỗi lầm. Thông qua hình thức năm vóc sát đất phủ phục trước ảnh tượng Phật, Bồ tát và đọc tụng Kinh “Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh”, người thực hành chấp nhận lỗi lầm đã gây, truy tìm nguyên nhân từ 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân), qua đó tìm cách chuyển hóa chúng. Vì lẽ, con người khó tránh được những lỗi lầm trong giao tế hằng ngày. Hoặc cố ý hoặc vô tình, chính chúng ta đã làm hại, gây thương tổn hoặc làm ảnh hưởng đến người khác. Đó là điều khó mà tránh khỏi.

Giữ vững và tiếp nối nghi thức tốt này, cho đến nay, chư Tăng cùng quý Phật tử vẫn nghiêm túc thực hiện sám hối định kỳ. Để rồi, mỗi người sẽ tự mình cảm nhận, tự mình quyết tâm, làm mới bản thân và tạo dựng hạnh phúc cho nhiều người. Đó là cách thực hiện và ứng dụng đúng chánh pháp của đức Thế Tôn.

Hình ảnh ghi nhận:

Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ Khóa lễ sám hối định kỳ tại chùa Giác Ngộ
Bình luận