CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ - Sóc Trăng

CHÙA QUAN ÂM - ĐÔNG HẢI

Chi nhánh Chùa Giác Ngộ tại Khu du lịch Hồ Bể, tỉnh Sóc Trăng.

Bình luận