CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Nghệ thuật hạnh phúc trong thế giới phiền não

Tab chính

Audio: 24
Mp3
Lời giới thiệu
Lời người dịch
Lưu ý của tác giả
Giới thiệu
PHẦN MỘT: Tôi, chúng ta và họ - Chương 1: Tôi chống với chúng ta
Chương 2: Tôi và chúng ta
Chương 3: Thành kiến (chúng ta chống lại họ)
Chương 4: Vượt thắng thành kiến
Chương 5: Chủ nghĩa quốc gia cực đoan
PHẦN HAI: Bạo động chống lại đối thoại - Chương 6: Thăm lại bản chất con người
Chương 7: Những nguyên nhân của bạo động
Chương 8: Những gốc rễ của bạo động
Chương 9: Đối phó với sợ hãi
PHẦN BA: Hạnh phúc trong thế giới phiền não - Chương 10: Đương đầu với một thế giới phiền não
Chương 11: Hy vọng, lạc quan và khả năng phục hồi
Chương 12: Hạnh phúc nội tại, hạnh phúc ngoại tại và niềm tin
Chương 13: Những cảm xúc tích cực và việc xây dựng một thế giới mới
Chương 14: Tìm ra tánh nhân bản chung của chúng ta
Chương 15: Sự thấu cảm, bi mẫn và việc tìm kiếm hạnh phúc trong thế giới phiền não
PHẦN BỐN: Bản chất hạnh phúc- Mục tiêu của đời sống
Hơi ấm nhân loại và từ bi
Chuyển hóa khổ đau
Vượt thắng chướng ngại
Sống đời tâm linh

Video mới nhất

Đạo đức học Phật giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 02/04/2021.
Ba giai đoạn triết học Ấn giáo l Dẫn nhập triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 02/04/2021.
Bối cảnh xã hội thời đức Phật l Dẫn nhập Triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/03/2021.
Ba thời kỳ của Phật giáo l Dẫn nhập Triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 08/03/2021.
TT. Nhật Từ kêu gọi Tăng Ni, Phật tử tham gia phòng, chống Covid-19 tại các bệnh viện dã chiến
TT. Thích Nhật Từ kêu gọi quý Tăng Ni, Phật tử tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở các bệnh viện dã chiến, tại chùa Giác Ngộ, ngày 16/07/2021.
Dụ ngôn về chiếc bè trong Kinh Trung bộ 22
TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu Ngày An Lạc online tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/07/2021.
Tổng quan về Đại thừa và Thượng tọa bộ l Dẫn nhập Triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 26/03/2021.
Tổng quan về Đại thừa và Tiểu thừa l Dẫn nhập Triết học Phật giáo
TT. Thích Nhật Từ giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, ngày 23/01/2021.