CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Phật pháp trong đời sống

Tab chính

Audio: 20
Mp3
Lời giới thiệu_Lời tựa
Phật pháp căn bản
Đạo nào cũng là đạo
Đốt vàng mã một hủ tục mê tín cần huỷ bỏ
Quan điểm của Phật giáo về vấn đề xem tử vi bói toán
Cúng sao giải hạn
Cầu nguyện và tụng kinh
Vấn đề cúng lễ người quá vãng
Xét lại câu tục ngữ “Đời cha ăn mặn đời con khát nước”
Hái lộc đầu xuân
Bơ và những viên đá cuội
Hôn nhân đồng tính
Thầy tu, Thầy chùa hay Thầy cúng
Bài pháp rất ngắn của đức ĐLLM dành cho Phật tử Việt Nam trên đỉnh Dharamsala
Quan niệm giải thoát trong Phật giáo và Bà-la-môn giáo
Đức Phật có thuyết pháp hay không thuyết pháp
Tâm chân như và tâm sinh diệt
Ứng dụng Thiền vào việc luyện tập thể dục
Cuộc đời thì vô thường, sự sống chỉ có mặt ngay trong
Sống trong giây phút hiện tại