CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch

Sáng 10-9 (26-7-Quý Mão), tại chùa Giác Ngộ (Q.10, TP.HCM) diễn ra lễ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ (1927-1992) viên tịch.

Trước đó, Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đến chùa Giác Ngộ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Huệ ảnh 1

Trước đó, Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM đến chùa Giác Ngộ tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Huệ

Chư tôn đức Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Hỷ, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Q.10, các tự viện tại TP.HCM và môn đồ đệ tử đã thành kính niêm hương tưởng niệm 31 năm ngày viên tịch của Hòa thượng Thích Thiện Huệ, viện chủ chùa Giác Ngộ.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Huệ ảnh 2
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Huệ

Hòa thượng Thích Thiện Huệ sinh năm Đinh Mão (1927), tại H.Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Năm lên 7 tuổi, Hòa thượng được gia đình cho xuất gia tại chùa Giồng Thành (H.Tân Châu, tỉnh An Giang).

Năm 1938, Hòa thượng được thọ giới Sa-di tại chùa Hưng Long. Năm 1954, được sự cho phép của Hòa thượng Nhứt Niệm, viện chủ chùa Giác Ngộ (Núi Sam, Châu Đốc), Hòa thượng thọ đại giới tại Đại giới đàn chùa Phổ Quang (Phú Nhuận, TP.HCM) do Đại lão Hòa thượng Thích Hải Tràng làm Hòa thượng đàn đầu, được ban pháp húy là Hồng Đức, tự Hạnh Đức, hiệu Thiện Huệ.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức thành kính tưởng niệm ảnh 3

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức thành kính tưởng niệm

Từ 1947 đến 1959, Hòa thượng học ở Viện cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Trong những năm 1959-1965, ngài phụ bổn sư làm giám tự chùa Giác Ngộ tại Sài Gòn. Năm 1967, Hòa thượng bổn sư về tịnh tu tại chùa Giác Ngộ (Núi Sam, Châu Đốc), giao cho Hòa thượng làm trụ trì chùa Giác Ngộ tại Sài Gòn và được Hòa thượng Thiện Hòa công cử làm thành viên Ban Quản trị tổ đình Ấn Quang.

Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ thành kính tưởng niệm lần thứ 31 ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch ảnh 4

Hòa thượng Thích Huệ Văn, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ thành kính tưởng niệm lần thứ 31 ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch

Năm 1977, Hòa thượng Thích Thiện Huệ tham gia điều hành giảng dạy môn Luật học tại Phật học viện Thiện Hòa. Từ đây, Hòa thượng chuyên thọ trì pháp môn Tịnh độ và chuyên nhứt niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ-tát, mở đạo tràng hướng dẫn Phật tử tu học.

Hòa thượng Thích Thiện Huệ đã được cung thỉnh vào hàng thập sư nhiều Đại giới đàn do Thành hội Phật giáo TP.HCM tổ chức.

Môn đồ đệ tử và Phật tử trong lễ tưởng niệm sáng 10-9 ảnh 5

Môn đồ đệ tử và Phật tử trong lễ tưởng niệm sáng 10-9

Hòa thượng cũng thành lập đạo tràng Niệm Phật, đạo tràng Bát Quan trai, tạo duyên lành để bá tánh quy ngưỡng Tam bảo.

Hòa thượng thâu thần viên tịch vào lúc 9 giờ, ngày 1-8-Nhâm Thân (1992), thọ 66 tuổi, 37 hạ lạp.

Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch Chùa Giác Ngộ tưởng niệm 31 năm ngày Hòa thượng Thích Thiện Huệ viên tịch
Bình luận