CHÙA GIÁC NGỘ
Pháp Âm Đạo Phật Ngày Nay

Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ

Sáng ngày 20/5/2023, trước Tam Bảo uy nghiêm, Tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đã tổ chức lễ hằng thuận cho chú rể Lưu Sáng Viên (Pháp danh Minh Đạt) và cô dâu Lê Thảo Nguyên (Pháp danh Giác Diệu Minh) cùng với sự tham dự của gia đình, người thân, bạn bè hai bên.

Hình ảnh ghi nhận:

Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ Hạnh phúc dưới đài sen - Hằng thuận tại chùa Giác Ngộ
Bình luận